• საგანი შეასწავლის სტუდენტებს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერი, როგორც მონაცემთა ეფექტური ორგანიზების, ანალიზისა და კომუნიკაციის საშუალება. საგნის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: Email -ის აპლიკაციები, MS OFFICE 2013- ის პროგრამები: MS Word, MS Power Point მაღალ დონეზე.

 • კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონეზე Microsoft Excel-ის პროგრამის
  შესწავლას. სტუდენტს სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სწრაფად და მოქნილად
  შეეძლება დაამუშავოს მონაცემები პროგრამის დახმარებით, შექმნას მონაცემთა
  სტრუქტურები.
  კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ ჩვევების გაუმჯობესებაზე
  რომელიც საგნის პრერეკვეზიტში გამომუშავდა, საგანში განხილული იქნება Microsoft
  Excel 2013.
 • კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონეზე Microsoft Excel-ის პროგრამის შესწავლას.
 • კურსი უზრუნველყოფს გაძლიერებულ დონზე Microsoft Excel-ისპროგრამის შესწავლას. 
  სტუდენტს სასწავლო კურსის შესწავლის შემდეგ სწრაფად და მოქნილად შეეძლება დაამუშავოს მონაცემები პროგრამის დახმარებით, 
  შექმნას მონაცემთა სტრუქტურები.
  კურსი ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და იმ უნარ ჩვევების გაუმჯობესებაზე რომელიც საგნის პრერეკვეზიტში გამომუშავდა, საგანში განხილული იქნება Microsoft Excel 2013.
 • The course is designed to provide advanced level of Microsoft Excel techniques. At the end of this course, student will have mastered the features and functions of the software and be able to quickly and flexibly manipulate data, create data structures.
  The course focuses on practical results and improvement of skills acquired while Preconditions to the Course. The course is in Microsoft Excel 2013.
 • საგანი შეასწავლის სტუდენტებს თუ როგორ უნდა გამოიყენონ კომპიუტერი, როგორც მონაცემთა ეფექტური ორგანიზების, ანალიზისა და კომუნიკაციის საშუალება. საგნის საშუალებით სტუდენტები შეისწავლიან სხვადასხვა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებსა და ინტერნეტ რესურსების ეფექტურ გამოყენებას. საგანი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: Email -ის აპლიკაციები, MS OFFICE 2013- ის პროგრამები: MS Word, MS Power Point მაღალ დონეზე.