• კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები

 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს ტექსტურ რედაქტორთან და ინტერნეტ-ტექნოლოგიებთან მუშაობის საკითხებს. 

   ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები

   კომპიუტერის არქიტექტურა,

   ოპერაციული სისტემა,

   ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,

   საოფისე პროგრამები


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები
 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • საოფისე პროგრამები
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები.


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები