• სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  • ოპერაციული სისტემების მიმოხილვა
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების ადმინისტრირება
  • უსაფრთხოება ოპერაციულ სისტემებში
  • ოპერაციული სისტემების წარმადობა და მონიტორინგი
  • პრობლემების მოძიება და აღმოფხვრა ოპერაციულ სისტემებში

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  ოპერაციული სისტემის როლის განსაზღვრა
  ძირითადი ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
  ძირითადი ოპერაციული სისტემების გამართვა-ოპტიმიზაცია
  ოპერაციული სისტემების მობილური პლატფორმების გაცნობა

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  • ოპერაციული სისტემის როლის განსაზღვრა
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების გამართვა-ოპტიმიზაცია
  • ოპერაციული სისტემების მობილური პლატფორმების გაცნობა


 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  • ქსელების ფუნდამენტალური პრინციპები ტექნოლოგიები და ტიპები;
  • ქსელში ჩართვის თავისებურებები
  • ქსელური მოწყობილობები და მათი კონფიგურირება
  • ქსელის ტოპოლოგია და არქიტექტურა.
  • OSI და TCP/IP მოდელები.
  • ლოგიკური და ფიზიკური დამისამართება
  • ქვექსელების შექმნა
  • უსაფრთხოებისა და გაუმართაობების აღმოფხვრის საშუალებები
 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
   ქსელების ფუნდამენტალური პრინციპები ტექნოლოგიები და ტიპები; 
   ქსელში ჩართვის თავისებურებები
   ქსელური მოწყობილობები და მათი კონფიგურირება
   ქსელის ტოპოლოგია და არქიტექტურა.
   OSI და TCP/IP მოდელები.
   ლოგიკური და ფიზიკური დამისამართება
   ქვექსელების შექმნა
   უსაფრთხოებისა და გაუმართაობების აღმოფხვრის საშუალებები

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
  • ოპერაციული სისტემის როლის განსაზღვრა
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
  • ძირითადი ოპერაციული სისტემების გამართვა-ოპტიმიზაცია
  • ოპერაციული სისტემების მობილური პლატფორმების გაცნობა

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

  · ქსელების ფუნდამენტალური პრინციპები ტექნოლოგიები და ტიპები

  · ქსელში ჩართვის თავისებურებები

  · ქსელური მოწყობილობები და მათი
  კონფიგურირება

  · ქსელის ტოპოლოგია და არქიტექტურა.

  · OSI და TCP/IP მოდელები.

  · ლოგიკური და ფიზიკური დამისამართება

  · ქვექსელების შექმნა

  უსაფრთხოებისა და გაუმართაობების აღმოფხვრის საშუალებები

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
   ოპერაციული სისტემის როლის განსაზღვრა
   ძირითადი ოპერაციული სისტემების ინსტალაცია
   ძირითადი ოპერაციული სისტემების გამართვა-ოპტიმიზაცია
   ოპერაციული სისტემების მობილური პლატფორმების გაცნობა

 • სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:
 • საგანი წარმოადგენს კურსს, რომელიც შეასწავლის სტუდენტს დაპროგრამირებას С ენაზე, მისცემს სტუდენტს საფუძვლიან თეორიულ ცოდნას და ასევე მათი პრაქტიკული გამოყენების უნარჩვევებს.