ქვე-კატეგორიები
საბაკალავრო პროგრამა
სამაგისტრო პროგრამა
სასერთიფიკატო კურსები


 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  ·ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები, კომპიუტერის მოწყობილობები,

  ·ოპერაციული სისტემა,

  ·საოფისე პროგრამები,

  ინტერნეტ-ტექნოლოგიები.

 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო დასაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები
  • კომპიუტერის არქიტექტურა,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები