ქვე-კატეგორიები
საბაკალავრო პროგრამა
სამაგისტრო პროგრამა
სასერთიფიკატო კურსები

 • კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო დასაკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს:

  • ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები
  • კომპიუტერის არქიტექტურა,
  • ოპერაციული სისტემა,
  • ინტერნეტ-ტექნოლოგიები,
  • საოფისე პროგრამები